Background
toggle navigation
Els Baars

Mijn naam is Els Houkema-Baars en in mijn ruim 30 jarige onderwijsloopbaan heb ik altijd een sterke behoefte gehad om oplossingen te zoeken voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Als leerkracht, later (motorische) remedial teacher, intern begeleider en expert special needs, merkte ik hoe belangrijk de interactie tussen leerlingen en leerkrachten is. Na de Opleiding tot SVIBer hielp ik collega’s door het maken van opnames in de klas om zich bewust te worden van hun handelswijze, zowel didactisch als pedagogisch. Door de beelden samen te analyseren zie je je sterke punten en kun je die nog bewuster gaan inzetten binnen de groep. Ook klassenmanagement is snel in beeld te brengen om daarna verder te optimaliseren.

Binnen mijn destijds eigen bestuur heb ik samen met een collega ervoor gezorgd, dat het beeldbegeleiden voor iedere leerkracht beschikbaar is gekomen en is de kwaliteitsslag die je daarmee maakt, opgenomen in het beleid (gesprekkencyclus).

Naast het begeleiden van leerkrachten op de werkplek, werk ik ook met schoolteams om b.v een nieuwe methode of werkwijze goed te implementeren.

Daarnaast verzorg ik samen met mijn collega Inge Dekker de Opleiding Beeldbegeleiden via Hogeschool Stenden. Na het afronden van deze opleiding ben je in staat om je collega's te ondersteunen met behulp van beelden om Passend Onderwijs beter vorm te geven en innovaties beter te verankeren.

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de LBBO.

Wat bied ik:

  • Professionaliteit in een positieve sfeer
  • Een stimulerende benadering die uitgaat van eigen kracht en sterkte
  • Ondersteuning bij het zoeken naar de beste aanpak
  • Een inhoudelijk goede opleiding die wordt afgerond met een assessment afgenomen door hogeschool Stenden en afgerond met een certificaat
  • Een veilige werkomgeving om beelden te delen (notivid.nl).

Met als doel:

  • Door middel van de beelden een bewustwording van eigen competenties kunnen bereiken
  • Aanreiking methodieken om jezelf nog meer in je eigen kracht te zetten
  • Opleiding: Een beeldbegeleider heeft na de opleiding de competenties om studenten, (startende) leerkrachten / docenten te coachen met inzet van beelden en via de methodiek van beeldbegeleiding de vereiste handelingsbekwaamheden te bevorderen. Voor verdere inlichtingen: "Opleiding Beeldbegeleider"